1398/08/13 در ساعت 10:54:36

قرار گرفتن جزوه طراحی سازه های بتنی با استفاده از نرم افزار ETABS2016

قرار گرفتن جزوه طراحی سازه های بتنی و فونداسیون آن ها با استفاده از نرم افزار ETABS 2016 , SAFE 2014

قرار گرفتن جزوه طراحی سازه های بتنی با استفاده از نرم افزار ETABS2016

قرار گرفتن جزوه طراحی سازه های بتنی و فونداسیون آن ها با استفاده از نرم افزار ETABS 2016 , SAFE 2014

به همراه ذکر تمامی نکات آیین نامه ای و نرم افزاری

بصورت کاملا اجرایی

مطابق با آخرین ویرایش آیین نامه ها و دستورالعمل های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

 

جهت دانلود جزوه به بخش آموزشی و صفحه ی جزوات آموزشی مراجعه گردد.

طراحی سازه (تعداد) طراحی سازه های بتنی (تعداد) طراحی سازه با etabs (تعداد) طراحی فونداسیون (تعداد) طراحی فونداسیون با safe (تعداد) طراحی سازه بتنی با ETABS 2016 (تعداد) سازه بتنی (تعداد) سازه (تعداد) جزوه طراحی سازه (تعداد) جزوه طراحی سازه بتنی (تعداد) جزوه طراحی سازه با ETABS (تعداد)
نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%