طراحی سازه

سازه ها از دیرباز به عنوان بخش بسیار مهم و قابل تامل در احداث بناهای گوناگون مطرح بوده اند. طرح سازه هایی ایمن و اقتصادی با توجه به کاربری سازه همواره بعنوان یکی از مهمترین عوامل در ساخت و ساز به شمار می آیند.

ساخت بناهای عظیم که همواره بشر را شگفت زده کرده است جز با طراحی سازه هایی ویژه و خلاقانه میسر نبوده است. همچنین احداث بناهایی که در برابر عوامل طبیعی مانند زلزله و طوفان و ... از خود مقاومت نشان داده و کاربری خود را از دست ندهند همواره به عنوان نمادی از قدرت بشر در جوامع گوناگون مطرح بوده است.

امروزه و در کشور ایران با توجه به قرارگیری گسل های متعدد و تاریخچه لرزه خیزی کشور و آسیب پذیری ساختمان های احداث شده ی غیر اصولی نگاه درست به مساله طراحی سازه بیش از پیش مورد بررسی قرار دارد و برای این منظور سازمان های نظام مهندسی در هر استان با انجام کنترل های لازمه سعی در بهبود طراحی و ساخت ساختمان ها دارند.

 

گروه فنی و مهندسی فردوس سازه با طرح سازه هایی ایمن و اقتصادی مطابق با آخرین ویرایش آیین نامه ها و مقررات ملی ساختمان در نظر دارد تا با حذف طراحی های غلط و غیر اصولی گامی در بهبود کیفیت سازه های طراحی شده برداشته و با دادن خدمات مشاوره ای و فنی لازم به کارفرما ایشان را جهت بهبود کیفیت ساخت و ساز و انتخاب سیستم سازه ای مناسب راهنمایی کند.

0%