طراحی سوله

طراحی سوله های شیبدار ، قوسی و خرپایی با هر نوع کاربری

 

 

سوله یکی از کاربردی ترین سازه های پیش ساخته فلزی می باشد . در مواردی که به فضایی با دهانه های بزرگ نیاز باشد مانند سالن های صنعتی ، مرغداری ها ، آشیانه های هواپیما ، سالن های ورزشی ، فروشگاه ها و ... ساخت سوله می تواند بهترین گزینه باشد.

معمولا در طراحی سوله ها بدلیل نیاز به ابعاد بزرگ در ساخت تیرها و ستون ها نمی توان از پروفیل های موجود در بازار استفاده نمود و باید از تیر ورق در ساخت مقاطع بهره برد.

در طراحی و ساخت سوله می توان از اشکال گوناگونی نظیر سوله هشتی و قوسی و چندضلعی و خرپایی استفاده نمود که با توجه به شرایط و اقلیم منطقه، توانایی اجرایی مجری طرح ، نیاز کاربری طرح و همچنین نظر کارفرما می توان طرح مورد نظر را انتخاب نمود.

 

طراحی سوله : در طراحی سوله فاکتور های زیادی دخیل هستند که باید هر یک بصورت تخصصی مورد بررسی و کنترل قرار گیرند.امر طراحی سوله کاری است بسیار دقیق و تخصصی که اجازه کوچکترین اشتباهی را صلب می کند . چرا که ایجاد کوچکترین ضعف در طراحی در زمان اجرا و مونتاژ چالش های عظیمی را بوجود می آورد و ممکن است که در کار اجرای طرح اختلال ایجاد نماید.

 

برخی از خدمات ارائه شده توسط گروه فنی و مهندسی فردوس سازه عبارتند از:

 

* طراحی سوله های صنعتی و کارگاهی تک دهانه و چند دهانه به شکل هشتی - قوسی – چند ضلعی و فضاکار - و خرپایی

* طراحی انواع جرثقیل سقفی بهمراه محاسبه بار دینامیکی جرثقیل

* ارائه جزئیات قطعات و اتصالات به همراه جزئیات برش و سوراخکاری و مونتاژ و جوشکاری با کمترین دور ریز ورق

* تهیه نقشه های شاپ و کارگاهی

* طراحی فونداسیون پای ستون ها و بیس پلیت مربوطه

* طراحی پرلین ها و استرات و وال پست و رفتر بصورت اختصاصی و بهینه سازی

* محاسبه بار باد و زلزله مطابق با شرایط منطقه محل احداث طرح

* طراحی مطابق با جدیدترین ویرایش مقررات ملی و آیین نامه ها

* برآورد میزان مصالح مصرفی و هزینه نهایی اجرای پروژه

* ارائه طرح و نقشه سه بعدی از قسمت های مختلف ساخت و مونتاژ قطعات و همچنین از کل سوله

* ارائه دفترچه محاسبات کامل از مراحل مختلف طراحی و بارگذاری

 

ارائه طرح نهایی در کمتر از 72 ساعت

 

0%