خانه

آخرین پروژه ها

آخرین اخبار

1398/08/13 در ساعت 10:54:36

قرار گرفتن جزوه طراحی سازه های بتنی با استفاده از نرم افزار ETABS2016

قرار گرفتن جزوه طراحی سازه های بتنی و فونداسیون آن ها با استفاده از نرم افزار ETABS 2016 , SAFE 2014

ادامه مطلب
قرار گرفتن جزوه طراحی سازه های بتنی با استفاده از نرم افزار ETABS2016
1395/08/11 در ساعت 15:26:58

قرار گرفتن جزوه طراحی سازه های بتنی و فونداسیون این ساختمان ها بصورت گام به گام با Etabs9.7.4 و Safe12.3.0

جزوه طراحی سازه های بتنی و فونداسیون این ساختمان ها بصورت گام به گام با Etabs9.7.4 و Safe12.3.0 مطابق مقررات ملی 1392 و آیین نامه 2800 ویرایش چهارم در بخش آموزشی

ادامه مطلب
قرار گرفتن جزوه طراحی سازه های بتنی و فونداسیون این ساختمان ها بصورت گام به گام با Etabs9.7.4 و Safe12.3.0
1395/06/30 در ساعت 12:08:05

قرار گرفتن نرم افزار تحت اکسل محاسبه دریفت مجاز و کنترل دریفت بر اساس استاندارد 2800 ویرایش چهارم

با این نرم افزار به سادگی می توانید دریفت انواع سازه با هر سیستم سازه ای را محاسبه و با دریفت مجاز کنترل نمایید

ادامه مطلب
قرار گرفتن نرم افزار تحت اکسل محاسبه دریفت مجاز و کنترل دریفت بر اساس استاندارد 2800 ویرایش چهارم
1395/06/30 در ساعت 12:00:03

قرار گرفتن نرم افزار تحت اکسل محاسبه ضریب زلزله بر اساس استاندارد 2800 ویرایش چهارم

با این نرم افزار می توانید در کمتر از 10 ثانیه ضریب زلزله مورد نظر را برای هر سازه ای به سادگی و با دقت بسیار بالا بدست آورید

ادامه مطلب
قرار گرفتن نرم افزار تحت اکسل محاسبه ضریب زلزله بر اساس استاندارد 2800 ویرایش چهارم
0%